Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen gesloten

Het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen is met ingang van 1 december 2019 gesloten. Dit loket was in het leven geroepen voor verzekeringnemers die niet langer bij de eigen adviseur of verzekeraar terecht konden of graag (nog) een hersteladvies ontvingen over hun beleggingsverzekering. Het traject van hersteladviezen is inmiddels afgerond en het is loket gesloten.

Heeft u nog vragen over uw beleggingsverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar of financieel adviseur.

Het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen was een initiatief van het Verbond van Verzekeraars.